Otisk

Firma: Binderberger Maschinenbau GmbH
Ředitel: Karl Binderberger
Právní forma: GmbH

Adresa: Fillmannsbach 9 | AT-5144 St. Georgen am Fillmannsbach
Tel: 0043 (0) 7748 8620-0

Číslo firmy v registru: FN 137614z
UID: ATU 39367608
Soud firmy: Landesgericht Ried im Innkreis

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Dodávky, služby a nabídky naší společnosti jsou prováděny výhradně na základě našich obchodních a
dodacích podmínek! Z informací a ilustrací těchto webových stránek a zejména konfigurátoru výrobků nelze uplatnit žádné nároky.  Změny v technologii, formě, barvě, vybavení a cenách, jakož i chyby při vkládání a překladu jsou vyhrazeny. Všechny ceny se mohou změnit, EXW (ze závodu) A-5144 St. Georgen, bez DPH, podléhají chybám při psaní a vkládání.  

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které odkazují na materiální nebo nehmotnou povahu způsobenou použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud neexistují důkazy o úmyslném nebo hrubě nedbalém zavinění na straně autora. Všechny nabídky podléhají změnám a jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez samostatného oznámení nebo dočasně nebo trvale ukončit publikování.

2. Reference a odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí internetové stránky (odkazy), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by závazek odpovědnosti vstoupil v platnost pouze v případě, že autor zná obsah a bylo by pro něj technicky možné a rozumné zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době nastavení odkazu nebyl na stránkách, které mají být propojeny, rozpoznatelný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po nastavení odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené v rámci vlastní internetové nabídky autora, jakož i na záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a mailing listech zřízených autorem. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužití takových prezentovaných informací odpovídá pouze poskytovatel stránky, na kterou byl učiněn odkaz, nikoli ten, kdo pouze odkazuje na příslušnou publikaci prostřednictvím odkazů.

3. Autorské právo a ochranné známky

Autor se snaží dodržovat autorská práva grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů používaných ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty vytvořené jím nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka nevede k závěru, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně u autora stránek. Jakékoli rozmnožování nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Ochrana osobních údajů

Pokud existuje možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy) v rámci internetové nabídky, zveřejnění těchto údajů uživatelem probíhá výslovně dobrovolně. Použití a platba všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné a přiměřené – povoleno i bez specifikace těchto údajů nebo pod specifikací anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, jakož i e-mailové adresy třetích stran pro přenos informací, které nejsou výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových e-mailů v případě porušení tohoto zákazu.

5. Právní platnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly, již neodpovídat nebo zcela neodpovídat platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny svým obsahem a platností.

6. Služba Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“) Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé používají web. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Společnost Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s jinými daty Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

NEWSLETTER

Nechte se informovat

Privacy policy(Required)