Rotatoren

  • Typen
  • Technische Daten
  • Ausstattung
Artikel-Nr.
RO - M30 - 1
RO - M45 - 1
RO - M45 - 2
RO - M55 - 1
RO - M55 - 2
Typen Stummel 3 t Stummel 4,5 t Stummel 5,5 t Flansch 4,5 t Flansch 5,5 t
Eigengewicht 18 kg 27 kg 29 kg 29 kg 35 kg
Flanschmaß Lochkreis 49,5 mm 59,5 mm 69,0 mm 173 mm 140 mm
Drehbereich endlos endlos endlos endlos endlos
Drehmoment 800 Nm 1100 Nm 1300 Nm 1200 Nm 1400 Nm
max. Achsbelastung statisch 30 kN 45 kN 55 kN 45 kN 55 kN
max. Achsbelastung dynamisch 15 kN 25 kN 25 kN 25 kN 25 kN
Erforderliche Ölmenge 20 l/min 20 l/min 22 l/min 20 l/min 22 l/min
Artikel-Nr.
RO - Z30 - 1
RO - Z45 - 1
RO - Z55 - 1
FK - ZRO - 06

Stärker. Stabiler. Langlebiger.